เตรียมเปิด ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 แจก 3,000 บาท

คลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เพิ่มอีก 16 ล้านสิทธิ

ส่วนผู้ที่เข้าร่วมในเฟส 1 และเฟส 2 จะได้รับสิทธิอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ แต่อาจจะต้องมีการยืนยันสิทธิอีกครั้ง

กระทรวงการคลังจะเตรียมเปิด ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ให้ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิอีก 16 ล้านสิทธิ ส่วนรายละเอียดนั้นจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้ ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. พิจารณาในสัปดาห์หน้า

สิทธิที่จะได้ในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยา คนละ 3,000 บาท ผู้มีสิทธิสามารถนำเงินเยียวยาที่ได้รับไปใช้จ่าย และรัฐจะสมทบวันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

กรอบดำเนินการ มาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม-ธันวาคม 2564