ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปจนถึง 30 ก.ย.

ศบค. ชุดใหญ่ มีวาระการพิจารณาที่สำคัญคือ การพิจารณาขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงสิ้นเดือน ก.ย.

ล่าสุด แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีกหนึ่งเดือนเป็นที่เรียบร้อย

ในครั้งแรกเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนเมษายน เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และมีการต่ออายุมาเรื่อยๆ เมื่อจะครบสิ้นเดือน เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม และในคราวนี้จากสิ้นเดือนสิงหาคม ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr