โควิด-19

Apple iPad 2
มือถือ
แอปพลิเคชัน
ไอที

ระวัง ! พ่อค้า แม่ค้า หลอกขาย iPad รุ่นเก่า เนื่องจากใช้เรียนออนไลน์ไม่ได้แล้ว

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายคนต่างก็มีวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมากอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการเรียน อย่างนักเรียน นักศึกษา หรือแม้แต่สถานศึกษาเองต่างก็ต้ …

Read More
Google Thailand
แอปพลิเคชัน
ไอที

Google เพิ่มส่วนคำถามและคำตอบบน Maps และการค้นหา เพื่อความสะดวกในช่วงโควิด -19 ระบาด

อย่างที่รู้กันว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังอยู่ในช่วงวิกฤต ด้วยความที่ Google ประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตของผู้คนก็เ …

Read More